دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نظر به اهمیت و جایگاه ویژه علوم پایه درتوسعه مرزهای دانش، دانشکده علوم پایه در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه آزاد نجف آباد تاسیس گردید . این دانشکده بالغ بر۱۴ گروه تخصصی شامل: فیزیک هسته ای،فیزیک اتمی،مهندسی هسته ای، مهندسی ليزر واپتيك ،شیمی-فناوری اطلاعات،بیوشیمی سلولی-ملکولی، مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست، ارشد مدیریت محیط زیست – ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)، ارشد مهندسی شیمی – ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، ارشد شیمی آلی،دکتری شیمی فیزیک،ارشد مهندسی پزشکی-بافت،هواشناسی و ریاضی می باشد كه پذیرای بیش از ۷۰۰ دانشجو در سال اول آغاز به کار خود بوده است. برخی از رشته های موجود در دانشکده نظیر شیمی-فناوری اطلاعات به عنوان اولین واحد دانشگاههای آزاد سراسر کشور راه اندازی شده است که با پیشرفت شگرف فناوری اطلاعات در دنیای امروز، در زمره یکی از بین رشته‌ایهای مطرح و پرطرفدار در صنايع مرتبط با شيمی می باشد. همچنین در رشته کارشناسی مهندسی هسته ای دانشگاه واحد نجف آباد دومین دانشگاه آزادکشور می باشد که این رشته را با موافقت وزارت علوم-تحقیقات وفناوری دایر نموده است كه با توجه به وجود صنايع اتمی وهسته ای بومي موجود در استان اصفهان نظير سايت هسته ای نطنز ومركز تحقيقات سوخت هسته ای اصفهان اهميت وجود چنين رشته ای در واحد نجف آباد بيشتر آشكار می گردد.

2211  22222 copy  2233  22444